Willab Garden logoWillab Garden logoWillab Garden

Grund til drivhus

Her giver vi nogle råd om, hvordan du ud fører jordarbejdet (isoleret grund/ uisoleret grund) før du bygger drivhuset.

Isoleret grund

Hvis du vil have plusgrader året rundt i dit drivhus, bør du anlægge et isoleret fundament og helst også isolere mod jorden for at spare opvarmningsomkostninger.

 1. Før du begynder at bygge bør du kontrollere målene i monteringsanvisningen. Brug ikke katalogets mål. Markér stedet for drivhuset og mål diagonalerne således at de har samme mål for at få rette vinkler. Grav derefter et hul ca. 80 cm rundt om hele drivhuset.
 2. Det er praktisk at have både el og vand i drivhuset. Før elkabel og vandrør ind før du begynder at bygge grunden. Brug et varmekabel som frostbeskyttelse.
 3. Derefter fylder du op med 5-10 cm makadam og murer op med leca-blokke. Stik 5 cm polystyrenplader flamingo ned på ydersiden af grunden.
 4. Læg derefter 5-10 cm polystyrenplade oven på et lag med ca. 5 cm grus. Fyld på med yderligere ca. 10 cm grus oven på polystyrenpladerne.
 5. Jævn gruset ud og fyld eventuelt mere grus på før du lægger gulvet, som kan bestå af fliser eller sten.
 6. Læg også gerne fliseruden for grunden. Det er både pænt og praktisk, først og fremmest hvis du har en græsplæne ved huset.
 7. Drivhuset forankrer du i grunden ved hjælp af ekspansionsbolte og vinkeljern som kan fremstilles af soklens nedstøbningsjern.

Uisoleret grund

 1. Den nemmeste måde er at støbe soklen fast i plinter således som vi viser på denne side. Begynd med at grave muldjorden væk. Det er individuelt hvor meget det er nødvendigt at grave ud og hvor tykt et lag makadam, der er nødvendigt. Plinterne bør dog graves ned til frostfri dybde (som regel 60-80 cm) for at undgå forskydninger i konstruktionen om vinteren. Grav al muldjord væk og fyld makadam på.

 2. Gem ca. 20 cm til stenmel eller grus, se trin 3.

 3. Læg en fiberdug på makadammen.

 4. Fyld på med stenmel eller grus ca. 20 cm.

 5. Montér soklen og placér nedstøbningsjernene i hullerne. Støb plinter, justér og mål diagonaler.
  Jævn ud og fyld eventuelt mere stenmel/grus på.

 6. Drivhuset monteres.

 7. Glaset/polycarbonatpladerne monteres på drivhusskelettet.

 8. Nu er det klart til lægning af fliser.

  Færdigt!