Willab Garden logoWillab Garden logoWillab Garden

Forarbejde

Det fundament, du vælger, påvirker både udseendet og funktionen. Som fundament til udestuen kan du vælge:

  • Støbt randfundament
  • Punktfundament
  • Terrassedæk

De forskellige fundamenter kræver forskelligt arbejde og koster også forskellige. Men som altid får du det, du betaler for. Nedenfor kan du læse om de forskellige typer fundament.

Støbt fundament

Har du brug for at støbe et fundament? Uisoleret eller isoleret gulv?  Her kan du læse mere om at støbe fundament til udestuen. 

Punktfundament eller støbt randfundament?

Skal du bygge et punktfundament, terrassedæk eller et randfundament? Uisoleret eller isoleret?  Hvis du skal støbe et fundament, har vi et komplet sortiment af fundaments-elementer, isolationsplader, armeringsnet osv. Her kan du læse mere om grundkit!

Punktfundament

Detta är det allra enklaste sättet att bygga en ”grund” för uterummet. Du bygger med färdiga eller platsgjutna betongplintar som ska grävas ner till frostfritt djup för att undvika sättningar. Träbjälklaget kan byggas både oisolerat (som ett altandäck) eller med isolering. Oisolerat passar för det enkla sommaruterummet. Isolerat rekommenderas om du ska använda uterummet under en längre säsong. Byggbeskrivning på träbjälklag kan du hitta på nätet eller få vägledning via byggfackhandeln.

Terrassedæk

Udestuen kan også placeres på et terrassedæk. På en eksisterende terrasse er det vigtigt at understøtte konstruktionen ekstra godt der hvor udestuen skal placeres. Ved etablering af nyt terrassedæk skal der opføres understøtning som ved et punktfundament. Det er vigtigt at konstruktionen er dimensioneret til at bære den ekstra vægt samt at udestuens konstruktion ikke kan suge fugt fra terrassedækket.

 

Godt at overveje: 

Gulvhøjde i udestuen

Det er også en god idé at overveje, hvor højt udestuen skal ligge: I jordniveau, på højde med husets indvendige gulv eller midt imellem? Meget afhænger af husets grundhøjde, grundens beskaffenhed, og hvor man vil have trappetrinnet - inde i udestuen eller udenfor mod haven.

Højdeplacering og tagtilslutning

Tagtilslutning
Udestuen kan enten monteres direkte på husmuren eller på tagfoden. Mindste taghældning 4° (70 mm/m).

Kontrolmål
Kontrollér altandørens og evt. vinduernes øverste højde i åben stilling, således at de ikke støder mod tagbjælkerne. Tilpas højden på udestuens fundament efter dette.