Willab Garden logoWillab Garden logoWillab Garden

Vedligeholdelse af drivhus

Vedligeholdelse

  • Smør døre (hængsler og lås)
  • Rens tagrenden for blade og lignende
  • Juster tagåbninger og døre
  • Udskift beskadiget glas
  • Rengør huset med desinfektionsmiddel før og efter dyrkningssæsonen
  • Efterspænd monteringsskruerne

Vand og kondens

Ved nedbør kan der vise sig utætheder, og der kan opstå kondens på indersiden af dit drivhus. Sørg for, at ventilationen er god for at minimere kondens.

Hold taget fri for sne

Vær omhyggelig med at fjerne sne og is fra drivhuset, og hold tagrender og nedløbsrør fri for is og sne. Skovl sneen væk, eller anvend en sneskovl umiddelbart efter, at det har sneet, hvor det er nemmest at fjerne sneen.

Tip! Start altid med at skovle sneen væk nedefra, og fjern ca. 50 cm op mod tagryggen. Skift mellem siderne, så taget ikke belastes ujævnt.